تنظیم قرارداد وکالت

جهت تنظیم و انعقاد قرارداد وکالت ابتدا با شماره:

” 0915-694-8002″

تماس حاصل کرده و بعد از هماهنگی زمان حضور به آدرس:

مشهد – چهار طبقه – مدرس 8 – ساختمان 121 – طبقه دوم – دفتر دکتر حاجی زاده مراجعه نمائید.

52015

X امتیاز بدهید
لطفا امتیاز بدهید

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما