عوامل موثر بر درخواست های طلاق در تهران

Attorney Registration
وکیل و متخصص ثبت شرکت ها در مشهد
09/11/2016
Criminal lawyer
وکیل متخصص شکایات پزشکی در ایران
12/11/2016

عوامل موثر بر درخواست های طلاق در تهران

Of divorce

“عوامل موثر بر درخواست های طلاق در تهران”

■ چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و… مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است كه آسيب‌ها و مشكلاتي كه زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل مي‌شوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان مي‌دهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نمي‌توان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سال‌هاي 1386-1385 را بررسي مي‌نمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافته‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهم‌ترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامه‌ريزي لازم در اين زمينه‌ها به ويژه طرح آن‌ها در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاه‌سازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل مي‌توان از ميزان وقوع طلاق كاست.

■ مقدمه
خانواده؛ نهاد اجتماعي، سازمان، گروه و نيز يك جامعه كوچك است كه از نظر جامعه‌شناسان، نخستين واحد منسجم نظام اجتماعي را تشكيل مي‌دهد و يكي از مهم‌ترين وظايف آن تامين وحدت و همبستگي اجتماعي است. به نظر ژان بدن «خانواده يك جامعه طبيعي است كه ريشه ساير جامعه هاست و اولين واحد تشكيل دهنده دولت و كشور مي‌باشد.» طلاق يكي از بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي است كه در بسياري از موارد موجب عدم تعادل خانواده گشته و به‌عنوان يكي از حوادث تنش‌زا، ثبات خانواده را درهم شكسته و بهداشت رواني اعضاي آن را خدشه دار مي‌سازد.اكثر محققان معتقدند كه بازتاب‌هاي شوم اين بحران دردناك بطور روزافزون در حال افزايش است و زندگي فردي و اجتماعي را مورد هجوم قرار مي‌دهد (علي اسماعيلي، 1374)
جامعه‌شناسان مي‌كوشند تا سير پديدآئي اين پديده‌ها را در سطح اجتماعي مورد بررسي قرار دهند بخصوص آسيب شناسان اجتماعي به طلاق به‌عنوان يكي از عوامل پديدآورنده دسته‌اي از انحرافات اجتماعي مي‌نگرند. روان‌شناسان، پديده طلاق را نوعي گسستگي عاطفي زوجين و يا حداقل يكي از زوجين مي‌دانند، اين گسستگي عاطفي بدون شك دردناك است و مسلما اين پديده توام با ضايعات و آسيب‌هاي متفاوت براي زوجين مي‌باشد. طلاق علاوه براينكه پديده فردي و پيچيده‌اي است، يك پديده اجتماعي نيز محسوب مي‌شود به همين دليل طلاق مي‌تواند پايه و اساس بحران‌هاي مختلف ديگر تلقي شود (بياتي، 1361).
امروزه به دلايل متعدد از جمله دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي، نهاد مقدس خانواده دستخوش تغييرات و ناملايمات زيادي گرديده است تا جايي كه آمارها نشان دهنده اين است كه در آمريكا 3/2 [درصد] ازدواج‌ها به طلاق مي‌انجامد. در يكي از تحقيقاتي كه در سال 1989 توسط محققان دانشگاه ويسكانسين، براساس اطلاعات سال 1985 صورت گرفته، ميزان طلاق در ازدواج‌هاي نخست به رقم حيرت آور، 67درصد رسيده است. به عبارت ديگر از هر سه ازدواج دو مورد آن به طلاق ختم مي‌شود. در آلمان گرچه نرخ طلاق پايين‌تر است اما با وجود اين تخمين زده مي‌شود كه حداقل 3/1 [درصد] ازدواج‌ها در آن كشور بدون حل تعارضات باقي مي‌ماند و بسياري از زوجين در يك رابطه پايدار اما بدون رضايت سر خواهند برد. در ايران نيز، اختلافات زناشويي و طلاق جزء مسائل حاد جامعه به‌شمار مي‌رود، به‌طوري كه در پژوهشي، طلاق جزء 10 رويداد فشارزاي زندگي رتبه بندي گرديد. بررسي آمار موجود نيز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در كشور است بطوري كه از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزايش يافته است(تيرگري، 1386).
جديدترين اطلاعات آماري ايران در مورد طلاق بيانگر افزايش آمار آن مي‌باشد. به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طي 6 ماهه اول سال 1381 تعداد طلاق‌هاي خلعي، بائن و رجعي به ترتيب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد (ماوي، 1381).
مقايسه آمار قوه قضاييه در سال 1382، در مورد ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاي به ثبت رسيده بيانگر اين است كه تعداد ازدواج‌هاي سال 82 فقط 1161 فقره بيشتر از طلاق بوده است. براساس گزارش كيهان نيا(1375) ايران چهارمين كشور جهان از نظر ميزان طلاق معرفي شده است. اين افزايش سريع و رو به رشد جدايي و طلاق زوج‌ها، موجب نگراني تحليل‌گران اجتماعي شده است. از طرف ديگر با توجه به پيامد‌هاي متعدد منفي طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت رواني زوج‌ها و فرزندانشان، ميزان تصادفات اتومبيل منجر به مرگ، شيوع فزاينده بيماري‌هاي جسماني، خودكشي، خشونت و قتل براي زوجين و خطر افسردگي، انزوا، مشكلات سلامتي و عملكرد تحصيلي پايين براي فرزندان وجود دارد. نتايج و آمار بالاي طلاق، اهميت و ضرورت برنامه‌هاي مداخله‌اي روانشناسي را براي كاهش اثرات مخرب ناسازگاري زناشويي و كاهش ميزان طلاق مطرح مي‌سازد، به‌ويژه اجراي چنين مداخلاتي در مراحلي كه زوج‌ها هنوز به نارضايتي كامل زناشويي نرسيده اند و در مراحل اوليه ناسازگار هستند امري ضروري به‌نظر مي‌رسد (تيرگري، 1386).
با توجه به معضل بزرگ طلاق و اثرات آن بر روي تمام افراد جامعه، هدف از انجام مطالعه حاضر شناسائي علل منجر به طلاق در زوجين متقاضي طلاق مي‌باشد. از اينرو شناخت علل جدايي‌ها مي‌تواند منتهي به روشن شدن چارچوب ذهني مسئولين در جهت اتخاذ تصميم‌هاي درست براي مقابله با اين فرايند شوم اجتماعي و همچنين برنامه ريزي جهت مشاوره‌هاي قبل از ازدواج و پيشگيري از طلاق شود كه نهايتا منجر به پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و ثبات در خانواده مي‌گردد.

■ روش
اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي است و به‌صورت مقطعي اجرا شده است. در اين پژوهش كليه افراد متقاضي طلاق كه طي سالهاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه مي‌كردند به طور كامل مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات لازم جهت بررسي موضوع مورد نظر از آن‌ها استخراج گرديد.

■ جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد متقاضي طلاق و حجم نمونه 300 نفر مي‌باشد كه طي سال‌هاي 1385 تا 1386 به دادگاه‌هاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) مراجعه كرده‌اند.

■ شيوه اجرا
به مدت 2 روز در هفته مصاحبه گر در دادگاه حضوريافته با متقاضيان طلاق مصاحبه مي‌نمود. همه متقاضيان طلاق جهت مصاحبه دعوت مي‌شدند. افرادي كه تمايل به همكاري داشتند و از شرايط ورود به مطالعه برخوردار بودند مصاحبه بعمل مي‌آمد با توجه به ميزان همكاري افراد و مدت مصاحبه به‌طور متوسط در هر روز 3 يا 4 نفر مورد مصاحبه قرار مي‌گرفتند.
ابتدا از طريق جستجو در منابع كتابخانه‌اي و اينترنت دلايل احتمالي طلاق در ايران مشخص شد و به‌صورت يك ليست سازماندهي شد. ليست فوق توسط 5 نفر از اساتيد مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت سپس با يكي از اساتيد روانشناسي مشاوره به‌صورت يك مصاحبه ساخت يافته تنظيم گرديد.

■ روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش داده‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شدند.

■ يافته‌ها
در اين مطالعه دامنه سني 300 فرد متقاضي طلاق 62-15 سال (34/8 SD= و 04/31M = ) و طول مدت ازدواج 40-1 سال (64/ 7 SD =و 08/9M = ) بوده است. جدول شماره 1 خصوصيات دموگرافيك افراد متقاضي طلاق را نشان مي‌دهد.
براساس داده‌هاي جدول شماره 1 بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان (90)، در گروه تحصيلي ديپلم (7/50)، در زنان خانه دار (7/72)، در طبقه كارمند (3/41)، در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78) افرادي كه از حمايت زياد خانواده برخورداند(41) و همچنين در افراد مستاجر (7/49) با وضعيت اقتصادي متوسط (7/49) و ساكنين مناطق جنوبي تهران (3/40) از فراواني بيشتري برخوردار است و كمترين ميزان طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر (6/7) در فرزندان آخر خانواده (10) مشاهده مي‌گردد.
همانطور كه نتايج جدول شماره 2 نشان مي‌دهد بالاترين علل درخواست طلاق به ترتيب مربوط به عدم تفاهم و سازش (85)، عدم تامين نيازهاي روحي و رواني زوجين (81)، خشونت (7/68) و مشكلات جنسي (7/66) مي‌باشد.
همچنين براساس بررسي انجام گرفته در اين مطالعه احتمال طلاق در افرادي كه متاركه قبلي داشته‌اند 3/10 است.
18/3 افرادي (زن‌ها) كه متقاضي طلاق بودند همسرانشان مشكلات قانوني و قضائي داشته‌اند و بيشترين ميزان طلاق در ازدواج‌هاي سنتي بوده است.

■ بحث
اين مطالعه عوامل مرتبط با طلاق را دردادگاهاي خانواده تهران در سالهاي 1385-1386 مورد بررسي قرار داد. با توجه به نتايج بدست آمده 90درصد (270 نفر) افراد متقاضي طلاق را زنان و فقط 10درصد (30 نفر) را مردان تشكيل مي‌دادند. مطابق با بررسي‌هاي بخش آمار قوه قضائيه در سال 82 از هزاران پرونده درباره ناسازگاري‌هاي زناشويي و تقاضاي طلاق در دادگاههاي خانواده كه تحت بررسي قرار گرفته است، بيشتر درخواست‌هاي طلاق در پرونده‌ها از سوي زنان عليه شوهران مطرح است و بيش از 90درصد طرح كنندگان درخواست‌ها زنان جواني بودند كه به علت عدم تفاهم با شوهران خود، خشونت خانگي، فقر مالي و اعتياد همسران به دادگاه‌ها مراجعه كرده‌اند (تيرگري، 1386) همچنين در گزارش ريحاني (1381) در بررسي علل طلاق در شهرستان گناباد در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش (7/45 درصد) زنان خواهان طلاق و كمترين آن‌ها (3/15 درصد) زوجين هردو خواهان طلاق بوده اند (ريحاني، 1381).
نتايج اين بخش با توجه به حق طلاق در آقايان در كشورمان بيشتر مي‌بايستي مورد بررسي قرار گيرد و اين سئوال پيش مي‌آيد با توجه به عدم حمايت قانوني و مشكلات رفاهي و اقتصادي در زنان چگونه تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد متقاضي طلاق را زنان تشكيل مي‌دهند. مسئولين خصوصا مسئولين قوه قضائيه مي‌بايستي بررسي‌هاي كارشناسانه در مورد علل و ريشه يابي در اين مقوله و در مورد قوانين انجام دهند.
نتايج همچنان نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در افراد با تحصيلات ديپلم (7/50درصد) بيش از ساير طبقات تحصيلي است. در مطالعه قطبي و همكاران نتايج نشان داد كه سطح تحصيلات با طول مدت زندگي ارتباط داشته و سطح تحصيلات زنان مطلقه بيش‌تر از مردان بوده است (قطبي، 1383) علاوه بر آن نتايج گزارش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه هر چه سطح تحصيلات زوجين بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي با احساسات مناسب تري همراه است و از توانائي حل مشكلات خانوادگي به ميزان بالاتري برخوردارند. تحصيلات نقش بيشتري در بقا و حفظ خانواده دارد، بدينسان به‌نظر مي‌رسد سواد همانند يك عامل آگاهي بخش عمل مي‌كند و بي‌سوادي و مرزهاي نزديك به آن بالاتريِن نسبت طلاق را فراهم مي‌سازند (مير احمدي زاده، 1382؛ بهاري، 1383؛ شيرزاد، 1379؛ كوردك1، 1993؛ ديكي 2و همكاران، 2002؛ ويلسن3 و اسمال وود4، 2008؛ ايزيگو ابانيهي5، 1998).
گو (1985) معتقد است رضايت زناشويي به عوامل متعددي بستگي دارد ولي بحران زماني به وجود مي‌آيد كه اشتغال زن جز ارجحيت‌هاي زن و شوهر محسوب مي‌شود. اشتغال زن و شوهر به كار و مطالعه، موجبات تفاهم بيشتر و در نتيجه تداوم زندگي آنهارا فراهم مي‌كند (بني جمالي، 1383). نتا يج مطالعه حاضر نشان داد كه بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان خانه دار (7/72 درصد) در مقايسه با زنان شاغل مشاهده مي‌شود. پژوهش ما با يافته‌هاي ميراحمدي زاده و همكارانش (1382) هماهنگ است. آنها گزارش دادند كه بيشتر زنان در شرف طلاق، خانه‌دار (9/61 درصد) هستند اين امر شايد مويد نظر جامعه‌شناسان باشد كه احساس استقلال در خانم‌ها سبب افزايش رضامندي زناشويي مي‌شود (ميراحمدي‌زاده، 1382؛ كانگر 6، 1999؛ بهويا 7، 2005؛ لوين 8، 2005؛ ويستفيلد9، 2002؛ كسلر 10، 1998؛ روگ 11، 2006؛ روترمن 12، 2007). همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين طبقه مراجعه كننده به دادگاه خانواده طبقه اجتماعي و اقتصادي متوسط (7/49درصد) بوده است. برخي از محققين معتقدند كه در مقايسه با مشكلات ديگر، مشكلات اقتصادي روابط زناشويي را كمتر تخريب مي‌كند (ودد 13، 2000؛ كنو 14، 2000؛ هيتون 15، 1999؛ يون 16، 2007؛ كاگلين 17، 2000؛ ثوان 18، 2006). ولي تحقيقات ديگر نشان مي‌دهد كه فقر اقتصادي يكي از علت‌هاي مهم طلاق محسوب مي‌شود. ناپايداري در طبقات فقير بيشتر از طبقات ديگر جامعه است. به‌عبارت ديگر هر قدر در سطوح قشربندي اجتماعي پايين‌تر مي‌آييم ميزان طلاق رو به افزايش مي‌گذارد(شيرزاد، 1383؛ بني جمالي، 1383؛ كالميجن 19، 2007؛ بران 20، 2007؛ مك دونالد 21، 2004(به نظر مي‌رسد اين بخش از تحقيق نياز به بررسي بيشتر و دقيق‌تر داشته باشد.
نتايج اين مطالعه همچنان حاكي است كه ميزان طلاق در رتبه تولد متوسط و در افرادي كه از حمايت‌هاي مادي و معنوي بيشتر و در خانواده‌هاي بي‌سواد (3/78 درصد) فراوان‌تر مشاهده مي‌گردد. صابري و همكاران (1377) طي مطالعه‌اي نشان دادند كه ميزان سواد متغير مهمي در بهبود يا وخامت عملكرد خانوادگي مي‌تواند تلقي شود. به عبارتي هر چه سطح تحصيلات زوجين و خانواده بالاتر باشد واكنش آنها به موقعيت‌هاي زندگي بهتر مي‌باشد (شيرزاد، 1383) بنابر اين مي‌توان چنين ادعا كرد كه به‌علت فقر فرهنگي خانواده ها، طلاق درخانواده‌هاي بي‌سواد يا كم سواد بيشتر مشاهده مي‌گردد. در اكثر مطالعات گذشته يكي از عوامل طلاق را نبودن فرزند در خانواده ذكر مي‌كردند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان تقاضاي طلاق در خانواده‌هاي با فرزند بيشتر كمتر است در صورتي كه تفاوت چنداني در ميزان درخواست طلاق در خانواده‌هاي بدون فرزند و فرزند كمتر مشاهده نشد. مطالعات ديگر هماهنگ با مطالعه انجام يافته حاكي از كاهش ميزان طلاق در خانواده‌هاي چند فرزندي (بيش از سه فرزند) مي‌باشد (قطبي، 1383؛ شيرزاد، 1383؛ بهاري، 1383؛ تيلسن 22، 2000) به‌طور كلي تحصيلات پايين، بي‌سوادي خصوصا در زنان، خانه‌دار بودن، بيكاري شوهر، شرايط اقتصادي وتعداد فرزندان يا فقدان فرزند از مهم‌ترين عوامل پيش‌بيني كننده طلاق به‌شمار مي‌روند.
(جوكار، 1385؛ ودد 23، 2004؛ استوركسن 24، 2007؛ كونتز 25،.2007.)
ناهماهنگي زن و شوهر از نظر خصوصيات اخلاقي يا نداشتن توافق اخلاقي، زندگي مشترك را به دوزخي جان سوز بدل مي‌سازد. تفاهم و سازگاري نقش موثري در پايداري پيوند زناشويي دارد (مير احمدي زاده، 1383) در پژوهش حق دوست، رواز، كاملي و لطيفي (1374) كه به بررسي ديدگاه 300 نفر از دانشجويان علوم پزشكي كشور درباره عوامل موثر در ازدواج پرداختند فداكاري و گذشت يكي از چهار ويژگي اصلي همسر ايده ال معرفي شد. در زندگي مشترك بايد بستر مناسبي براي اعتماد و دلبستگي دو سويه موجود باشد و لازمه اين بستر، داشتن ديدي مثبت نسبت به يكديگر است(صالحي فدري، 1378) در بررسي علل و عوامل طلاق در اين مطالعه نتايج نشان داد كه عدم تفاهم و سازش (85درصد) يكي از مهم‌ترين علل در اين مطالعه مي‌باشد.
تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد اختلاف و عدم تفاهم منجر به بروز طلاق در خانواده‌ها مي‌شود. در بررسي عوامل اختلاف خانوادگي و طلاق در خانواده‌هاي مشكل دار مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره شيراز عدم تفاهم را در 16/16درصد موارد به عنوان عامل بروز مشكل معرفي نمود. همچنين نتايج نشان داد كه احتمال طلاق در صورت وجود عدم تفاهم 47درصد و احتمال آشتي 31درصد مي‌باشد(مهدويان، 1376)در مطالعه‌اي كه توسط ستاري در سال 1384 انجام گرفت نتايج نشان داد كه خشونت، علل اقتصادي، بيكاري، تفاوت‌هاي فرهنگي زوجين، ناتواني جنسي، انحراف جنسي، اعتياد به مواد مخدر، غيبت يكي از زوجين، ارتكاب جرم و زنداني شدن و عدم پرداخت نفقه از عوامل اساسي طلاق مي‌باشند(ستاري، 1384) و در پژوهش سپهريان در سال 1379 علت تقاضاي طلاق در 83 درصد موارد ناسازگاري‌هاي رفتاري و اخلاقي و در 10 درصد موارد بيماري، بيماري روانپزشكي در حداقل يكي از زوجين گزارش شد. ناسازگاري‌هاي اخلاقي مي‌تواند ناشي از علل روانشناختي نيز باشد(سپهريان، 1379؛ اشلينگ 28، 2003؛ كومگي 29، 2006؛ هوستن 30، 2001).
آماتو و راجرز (1997) دريك مطالعه طولي متغيرهاي موثر بر وقوع طلاق را بررسي كردند نتايج نشان داد كه 20درصد زوجين، مشكلات ازدواج را ناشي از عصبانيت شوهر گزارش كرده اند.شوهران بطوركلي گزارش كرده بودند كه احساسات آزاردهنده، انتقاد كردن، بدخلقي و حسادت همسرانشان باعث بروز مشكلات زناشويي بوده است. زنان به‌طور كلي حسادت و رفتارهاي آزاردهنده شوهرانشان را عامل بروز مشكلات ازدواج مي‌دانند.در يك رده بندي از مشكلات زناشويي، سوء استفاده بدني را بعنوان عاملي كه بيش از همه بر روابط اثر منفي دارد، متذكر شده‌اند. (آماتو 31،راجرز 32، 1997؛ ويشمن 33 و همكاران، 1997؛ نايهيوس 34، 2007؛ كريستينسن 35، 2006). در مطالعه حاضر خشونت (7/68درصد) يكي از عوامل موثر در طلاق بوده است.
از ديگر عوامل مربوط به طلاق مشكلات زناشويي و جنسي است كه اثر قاطعي در بروز مشكلات زناشويي و طلاق دارد كه از آن جمله خيانت جنسي است. روابط جنسي خارج از ازدواج يكي از مهم‌ترين مشكلات مطرح شده از سوي زوجين مراجعه‌كننده براي درمان ذكر شده است (ويشمن، 1997) يك ارتباط جنسي مشكل‌آفرين نيز ممكن است بر تعامل زن و شوهر تاثير زيان‌آوري داشته باشد. در عمل ممكن است چرخه معيوبي رخ دهد كه در آن ناهماهنگي زناشويي با عملكرد موفقيت آميز جنسي تداخل نموده و ناهنجاري جنسي موجب بروز ناسازگاري زناشويي بيشتر گردد. هنري و ميلر مشكلات جنسي را با فراواني 8/23درصد از رايج‌ترين مشكلات زناشويي زوجين ميانسال ذكر كرده‌اند (هنري 36 و ميلر 37، 2004؛ گلزب 38، 2000؛ ساليوان 39، 2001) رحمت‌اللهي نيز، مشكلات جنسي را در 91درصد ازدواج‌هاي آسيب ديده نشان داده است (رحمت‌اللهي، 1385) .نتايج گزارش حاضر نشان داد مشكلات جنسي (7/66درصد) خصوصا اختلال در ميل و انگيزه جنسي (3/41درصد) از مهم‌ترين عوامل تقاضاي طلاق مي‌باشد با توجه به نتايج به‌دست آمده در حدود 3/2 [درصد] افراد متقاضي طلاق از مشكلات يا اختلالات جنسي رنج مي‌برند. بنابر اين وقوع هر يك از مشكلات جنسي ممكن است تاثير زيان‌آوري بر ساير حوزه‌ها داشته باشد. بديهي است كه رضايت از رابطه جنسي ارتباط تنگاتنگي با رابطه كلي زن و شوهر دارد.
در بررسي روش‌هاي انتخاب همسر با وقوع طلاق نتايج نشان داد كه 3/62درصد بطور سنتي، 29درصد با آشنايي (دوستي) قبل از ازدواج و 7/8درصد بالاجبار خانواده بوده است. انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسرگزيني و آشنايي‌‌ها و دلبستگي‌هاي عاشقانه بي‌محتوا كه طبعا تحميل نظرات والدين را در پي داشته از مهم‌ترين عوامل شيوع طلاق در كشور بوده است. بررسي‌اي كه بر روي 45 زن و 24 مرد انجام گرفت نتايج نشان داد كه رخداد طلاق پس از 100 ماه زندگي مشترك در افرادي كه ازدواج تحميلي را به‌عنوان يك عامل مهم منجر به طلاق ذكر كرده اند حدود 99درصد و در افرادي كه اين عامل در طلاق آنها نقشي نداشته است 22درصد بوده است.شيوه آشنايي و ازدواج تحميلي با ميانگين مدت زندگي مشترك ارتباط آماري معني داري داشته است(قطبي، 1383).در مطالعه ديگر ازدواج تحميلي تنها 7/0درصد تقاضاي طلاق را به خود اختصاص داده است، عدم علاقه و ازدواج تحميلي كه تا حد زيادي مرتبط هستند در مجموع حدود 5درصد علل طلاق را تشكيل مي‌دهند اين يافته‌ها منطبق با يافته لارسون و هلمن (1994) است كه به نقش مخرب ازدواج تحميلي بر روابط زناشويي اشاره دارد (زرگر، 1383؛ مارشال 40، 2003؛ مهاني 41، 2001) .براساس يافته‌هاي مطالعه حاضر و ديگران در ازدواج‌هاي سنتي بيشترين ميزان تقاضاي طلاق مشاهده مي‌گردد. خانواده‌ها مي‌بايستي به اين امر توجه نموده و قبل از ازدواج، شرايط آشنايي روحي و اخلاقي بيشتري بين دختر و پسر ايجاد نمايند شايد با شناخت بيشتر از همديگر بتوان تا حدودي از وقوع طلاق جلوگيري نمود.
به‌طور كلي، عوامل متعددي مي‌تواند يك ازدواج را آسيب‌پذير سازد. شدت تاثير گذاري اين عوامل در تحقيقات مختلف متفاوت ارزيابي شده است آنچه مهم است يافتن عواملي است كه بر تعداد بيشتري از ازدواج‌ها، تاثير مخرب دارد. در اين صورت مي‌توان نسبت به آگاه سازي زوجين و خانواده‌ها ي آنان در زمينه دقت در انتخاب همسر و برخورد مناسب زوجين با يكديگر، عوامل خطرساز بروز طلاق را در جامعه كاهش داد. علاوه بر آن اهميت مشاوره‌هاي روانشناسي قبل از ازدواج، در طول زندگي زناشويي و حتي در افراد متقاضي طلاق در كاهش ازهم پاشيدگي خانواده‌ها مي‌بايستي مورد توجه قرار گيرد.
■ تقدير و تشكر
مراتب سپاس و قدرداني خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر مسعود يونسيان به خاطر كمكهاي بي‌شائبه و همكاران محترمشان از طرح اعلام مي‌داريم همچنين از زحمات جناب حاج آقا صادقي رئيس مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك، جناب آقاي حسين قرباني قاضي محترم و سركار خانم گل احمدي و كليه پرسنل مجتمع قضائي دادگاه خانواده شماره 2 ونك و دادگاه خانواده شماره 1 شهيد محلاتي، از راهنمائي‌هاي ارزشمند جناب دكتر محمود دژگام، جناب دكتر عباس رحيمي فروشاني، جناب آقاي محمود دهقاني دانشجوي دكتري انستيتو و روانپزشكي تهران، سركار خانم دكتر مامك شريعت و كليه پرسنل مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر (عج) كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم.

1. Kurdek,L.A . 2. Dekay, M.L
3. Wilson, B. 4. Smallwood, S
5. Isiugo-Abanihe, UC. 6. Conger, R.D
7. Bhuiya, A . 8. Lewin, A.C
9. Weisfeld, G.E. 10. Kessler, R.C
11. Rogge, R.D .12. Rotermann, M
13. Wade, T.J. 14. Cano, A
15. Heaton, T.B. 16. Yoon, K.L
17. Caughlin, J.P. 18. Thuen, F
19. Kalmijn, M. 20. Brown, J.A
21. McDonald, L .22. Tilson, D
23. Wade, T.J .24. Storksen, I
25. Coontz, S. 26. Marrkman, H.j
27. Freedman, C.M. 28. Schilling, E.A
29. Kumagai, F. 30. Huston, T.L
31. Amato, P.R. 32. Rogers, S.J
33. Whisman, M.A. 34. Niehuis, S
35. Christensen, A. 36. Henry, R
37. Miller, R. 38. Golzb, M.G
39. Sulivan, K.T. 40. Marshal, M.P
41. Mahoney, A.

■ منابع
– بهاري، ف.، صابري، م. (1383). مقايسه عملكرد خانوادگي زوج‌هاي در حال طلاق ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني و زوج‌هاي غيرمطلقه. مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، تابستان شماره 34، 75-79.
– بني جمالي، ش، نفيسي، غ، يزدي، م.(1383). ريشه‌يابي علل از هم پاشيدگي خانواده‌ها در رابطه با ويژگي‌هاي رواني-اجتماعي دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد اهواز دوره سوم، سال يازده هم شماره‌هاي 1و2،143-170.
بياتي، ا. (1361). بررسي عوامل موثر در ايجاد اختلافات زنان و مردان متاهل كه منجر به مراجعه به دادگاههاي خاص مي‌گردد، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس.
– تيرگري، ع..(1386). بررسي اثر بخشي آمزش هوش هيجاني بر روابط زناشويي،، پايان نامه دكتري انيستيتو روانپزشكي تهران.
– جوكار، ا.، گرمزنژاد، س.(1385). دلايل ارجاع افراد به دادگاه خانواده در شهر ياسوج 1385، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامائي حضرت زينب (س) شماره 2، دوره پاييز، 19-26.
– رحمت اللهي، ف.(1385). آسيب شناسي زندگي زناشويي در شهر اصفهان و ارائه مدلي جهت آسيب شناسي زندگي زوجين. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– ريحاني، ط.، عجم، م.(1381). بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381. افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد،، دوره8، پاييز و زمستان شماره 2، 96-102.
– سپهريان، ف.(1379). بررسي مقدماتي عوامل موثر برطلاق. فصلنامه علمي- پژوهشي اصول بهداشت رواني.، شماره 5و6، 17-29.
– ستاري، ف.(1384). همايش طلاق و راهكارهاي در كاهش آن، كرج..
– شيرزاد، ج.، كاظمي فر، الف.(1383). مطالعه همه گير شناسي زوجين در حال طلاق ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان همدان.مجله علمي پزشكي قانوني، دوره 10، شماره 36، 207-212.
– قطبي، م، هلاكويي ناييني،ك، جزايري ،ا، رحيمي،ع. (1383). وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ساكن در منطقه دولت آباد. فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال سوم شماره 12، 273-288.
– صالحي فدري، ج.(1378). رضامندي زناشويي. تازه‌هاي رواندرماني، سال چهارم، شماره 13 و 14 صفحات 84- 108.
– علي اسماعيلي، م. (1374). بررسي عوامل موثر در تقاضاي طلاق زنان سنين 40-20 سال شهر تهران و مقايسه آن با عوامل رضامندي زناني كه چنين تقاضائي نكرده اند،، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
– ظهيرالدين، ع.، خدايي فر، ف.(1380). بررسي نيم رخ‌هاي شخصيتي مراجعين طلاق به دادگاه خانواده تهران در سال 1380.فصل نامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان، دوره 7 بهار، شماره 25، 1-7.
– مهدويان، م.(1376). بررسي تاثير آموزش ارتباط بر رضامندي زناشويي و سلامت رواني، پايان نامه كارشناسي ارشد انيستيتو روانپزشكي تهران.
– مير احمدي‌زاده، ع.، نخعي امرودي، ن.، طباطبايي، ح.، شفيعيان، ر.(1382). رضامندي زناشويي و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن در شيراز. انديشه و رفتار. سال هشتم، شماره 4، بهار، 56-63.

* نویسندگان:
دكتر فاطمه رمضان زاده: استاد، گروه زنان و مامائي، رئيس مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
دكتر جعفر بوالهري: دانشيار، گروه روانپزشكي،رئيس انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
نسرين عابدي نيا: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
هاجر پهلواني: كارشناس ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران.
محمد مهدي نقي زاده: كارشناس ارشد آمار زيستي، مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
زينب رنجبر: كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل، رئيس اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه.
دكتر سيد مهدي صابري: استاديار، گروه روانپزشكي،سازمان پزشكي قانوني كشور.
دكتر محمد رضا زندي: دكتري حقوق جزا، معاون آموزش دادگستري استان تهران.
فرانك بابايي بالدرلو: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.
خاتون مرداني: كارشناس روانشناسي، مددكار اجتماعي قوه قضائيه، دادگاه خانواده شماره 2 ونك.
منبع نشریه قضاوت شماره

www.online-vakil.ir

aliment bekor qilinadi,පවුල් විසංවාදය,വിവാഹമോചനത്തിന് മുഖ്യ കാരണം,समुपदेशन परिणाम करणारे घटक,मानसशास्त्रज्ञ पी डी एफ,भूइया कार्य करम,घटस्फोटाची परिणाम,घटस्फोटाची कारणे,आधुनिक गुन्हे तपास पद्धति 2017,Ойноштук кылуу секс,wasmada naagaha jamali,sharciga iiran,isfahan waa nin iyo xaaski,İranda boşanma nisbəti,FAMARITANA NY SIPA AMATO ARY VADY ARY NY IZAY REHETRA MAMPIAVAKA AZY,famaritana fitiavana mpivady,bor pollar profesional,විවාහය නීතිමය වැදගත්කම

مطلب مشابه

10 دیدگاه ها

 1. RichardTaw گفت:

  Have ever thought that this is real – http://bit.ly/2hK6rZD ????
  Check it out

 2. Williamsig گفت:

  В это же время колонизация североамериканских земель происходила и со стороны англичан. По своей значимости стрижка овец равна сбору урожая в полеводстве, и поэтому результаты ее в значительной мере определяют экономическую эффективность отрасли. Но это не предел. Для этого наш автоломбард в г. Все это оборудование не может обеспечить потребности предприятий достаточно большой мощности и используется ими как дополнительное, например, на их экспериментальных участках – для них необходимы другие станки, в более серьезном оснащении. Это несложное устройство повышает мощность и экономичность мотора на средних и низких частотах вращения коленчатого вала, то есть на наиболее используемых рабочих режимах. Руки перед грудью, одна нога позади, другая впереди, для устойчивости. Кроме того, вводится налогообложение сжиженного газа, используемого в качестве топлива. Рекомендуем варианты оплаты и выбор региона. Сигнал кодера, соответствующий действительному положению клапана, сравнивается с сигналом заданного положения для подтверждения точности установки клапана. Потому что он лучше сможет вам помочь преодолеть именно ваши специфические трудности, которые связаны с русским языком. Выйдя на растущий рынок с новыми, высокотехнологичными производственными линиями, выпускающими востребованную продукцию эти предприятия, безусловно, выиграют в конкурентной борьбе с теми, кто не позаботился в период кризиса о техническом перевооружении и внедрении новых производств. К химическим добавкам, способствующим набору прочности раствора при отрицательных температурах наружного воздуха, относятся: хлористый кальций, хлористый натрий, хлорная известь, углекислый калий (поташ) и азотистокислый натрий (нитрит натрия). Когда будет принято положительное решение о покупке жилья, можно составить предварительный договор купли-продажи. Однако слишком большое употребление этого понижает качество страницы. Корректировка детской одежды на вырост. Рассмотрим, каким условиям должна выполнять рассматриваемая в качестве подрядчика веб-студия, и на что нужно обратить свое внимание, чтобы не потерять даром деньги и время. На оборотной стороне визитки можно размещать рекламную информацию. Фирмы-производители бензопил Легче и дешевле, конечно, преобрести бензопилу какого-нибудь неизвестного производителя и мучатся потом с ней в поисках запчастей, в случае обнаружения неисправности. Итак, что это за процедуры? Нужно чтобы сахар полностью растворился. Многим не захочется закрывать переднюю панель, отделанную высококачественной натуральной кожей английской выделки. Но существует и другая версия происхождения этого лакомства. Купить недвижимость на острове Бали Еще совсем недавно наши соотечественники вкладывали деньги в дома исключительно в Испании, Болгарии или Турции. Польза человеку от растений Люди привыкли видеть в окружающих или выращиваемых ими растениях только красоту, и время от времени используют растения в качестве природных лекарственных препаратов для лечения множественных заболеваний. По сравнению с газобетоном, камни Новокерамик также имеют ряд неоспоримых преимуществ. Ковш экскаватора – драглайна с траекторно-последовательным смещением режущих ножей по длине. Они продают рыбу или на небольших участках почвы в городе выращивают кое-какие овощи. Если им верить, напиток этот благотворно влияет на здоровье, помогает пищеварению, укрепляет желудок и препятствует катарам. Возможно ли придумать что-то легче!
  санаторио вода в аптеке
  ворлд визион т 53
  в громовом утесе верховых питомцев
  детскую коляску в дзержинске
  olympus tg 3 задать вопрос

 3. Williamsig گفت:

  Как научить ребенка играть со сверстниками? Адсорбционные азотные генераторы Комментарии к статье Нет комментариев. Тренировку можно проводить через два часа после еды. Основной частью систем водоснабжения является водонапорная башня. Дилемма теперешнего человеческого общества в том, что оно параллельно способно чересчур доверять разнообразным гаданиям и в то же время предлагает значительный градус критичности. Ситуация 3 Ты окружена поклонницами женского пола и оставляешь абсолютно равнодушной мужскую аудиторию. Свет днем мы всегда выключаем. Климатические показатели зон и подзон Волгоградской области (средние по многолетним данным). Эту возможность предоставляют программы культурного обмена. Не напоминает ли данный подход попытку мести Римской империи и желания отыграться на других народах? Слагались об этом легенды и сказки, все, наверное, помнят сказки о волшебных зеркалах, о тарелочках с яблочками и тому подобное. Внешний блок сплит-системы состоит из компрессора, вентилятор и радиатор. В остальных же странах Вы можете сменить направление обучения. Эти два мнения являются очень сильными заблуждениями. Модные женские халаты 2015 В ежедневном дамском наряде халаты давно уже не ассоциируются с видом уставшей женщины в бигуди со сковородой в руках. Насколько это хорошо или плохо, определить тяжело. В каждой эротической игре партнеры базируются на глубоком доверии друг к другу, но особенность этой эротической фантазии такова, что, предлагая себя в качестве объекта пеггинга и в связи с этим имея ввиду масштаб внутреннего конфликта, мужчина предоставляет своей партнерше сверхнормативны кредит доверия. Еще очень важная отличительная особенность в том, что этот вид паркета обязательно производится левый и правый, благодаря чему паркетчики могут укладывать паркет разным способом (елка, квадрат, плетенка. Толчок вперед вращательным движением таза. И сутки должны начинаться по солнечному календарю утром, с восходом солнца, с нуля часов. Первым делом рассмотрите примеры работ, представленных на страничке фотографа. Особенное же внимание на плоды своих трудов следует обращать тем, чьи произведения оказываются запечатленными в материале и служат людям продолжительное время. А ценнее внимания и нет, пожалуй, ничего… Как Вы считаете? Чартер – это комфорт. Тренажеры для каждой группы мышц, работающих, например, при жиме лежа и приседаниях, имеют более локальное использование. Группа фотобумаг — наиболее богатая по ассортименту. О человеческих качествах Никиты Сергеевича, лично мне судить трудно, ибо разговаривал с ним всего лишь один раз, да и то давно и по каким-то пустякам. Для древесины характерны биоповреждения, вызванные жизнедеятельностью домовых грибов и насекомых. Типы вентиляции – приточная вентиляция, вытяжная и приточно-вытяжная система Провести систему вентиляции можно в любом помещении, главное знать его размеры и назначение, а так же санитарно-гигиенические и технические требования. К 25 годам он понял, что идёт в никуда.
  лодку днепр бу в москве
  клинки из хорошей стали в самре цена
  печка каракан в новосибирске
  формы для куличей г стерлитамак
  грин хилл сумку маленькую

 4. Williamsig گفت:

  Я не говорю уже о невероятных свойствах остальных пчелопродуктов, таких как маточное молочко, перга, пчелиный хитозан и других. Однако выписку заказывают за пару дней до предполагаемой сделки и в день подачи документов в ней сведения на то число которого был подан запрос, а залог или арест могли прийти позже или даже уже после подачи документов, уже когда деньги уплачены и счастливый покупатель ждет свидетельство о государственной регистрации права и каково же его разочарование когда он узнает, что сделка приостановлена или в регистрации вообще отказано и самое обидное сделать, что-то конечно можно, но это суды, уголовные дела и так далее то есть деньги возможно удастся вернуть, но не сразу, а цены на жилье растут и когда их вернут купить возможно уже ничего нельзя будет. В настоящее время всё чаще можно заметить, как Интернет постепенно вторгается во все сферы нашей жизни. Хорошая и стабильная скорость с этой технологией радует любого человека. Так, может быть, ответ в том, что мы уже выросли, а все еще пытаемся наполнить наши удовольствия в их детских проявлениях. Цветочная пыльца оказалась более эффективной, чем настои и отвары трав. Отраслевая принадлежность предприятия Отраслевая принадлежность определяется рядом признаков: характером воздействия на предмет труда, экономическим назначением продукции, характером технологического процесса, временем работы в течение года. В те годы казалось, что радиуса действия вообще нет – взаимодействие происходит в одной точке пространства и к тому же мгновенно. В 1848 году была построена Варшавско – Венская дорога, к 1851 году построили дорогу между Петербургом и Москвой. Неделя там, неделя здесь. Ринорея – что это такое? Продукты жизнедеятельности грызунов (например, хомяков и мышей) и даже обычный корм для аквариумных рыбок также могут стать причиной аллергии. Применяя все разнообразие светильников и подсветок можно достичь различных световых эффектов, например, яркое освещение или “мягкий” приглушенный, синий или фиолетовый… Между первой и второй культивацией проходит 2-3 недели. Но все ли знаю, какой долгой и богатой историей он обладает? Биржевые операции вправе осуществлять только члены биржи самостоятельно или через своих уполномоченных, а также биржевые брокеры по поручению членов биржи. Венки часто используют в качестве свадебного украшения. Ответы невпопад могут насторожить мужчину и даже отпугнуть. Так же желательно иметь как минимум еще одну запасную бетономешалку. Такие истории чаще заканчиваются не так хорошо, как в фильме. Причем делаться маникюр может как из геля, так и из акрила. Несмотря на то, что сейчас на рынке куча современного теплового оборудования, которое работает на дровах, угле и т. А что они взломали и как им пользоваться не знают. Сериал подходит под нашу ментальность (ого, как загнул сам не очень понял, что сказал, ну да ладно). Читайте также в нашем каталоге: Компьютерная диагностика авто, или еще одна бизнес-идея Как странно наблюдать какой фантастической чепухой занимается большинство из нас. Ответ на этот вопрос очень прост, т. В ходе почвенно-мелиоративного исследования территории было установлено, что ил неустойчиво охлаждает уровень грунтовых вод, однозначно свидетельствуя о неустойчивости процесса в целом. Какой способ строительства выбрать, большой разницы не играет. Самодельный гравировальный-фрезерный станок чпу Из деталей принтера, шаговых двигателей и простого контроллера можно изготовить станок который управляется с помощью компьютера. Продажа и заправка картриджей.
  школьная форма в ярославле на липовой
  материалы для коррекции бровей
  руль с кнопками круиз контроля на рено флюенс
  резину на газель в кирове
  вагонка колхозница в калуге

 5. Williamsig گفت:

  Декорировались доспехи самураев и украшения для коней как трафаретным методом, так и с помощью гениального новшества: поскольку резерв изображения, полученного только путём вырезания материала, не держал вместе весь рисунок, изображение вырезалось и наклеивалось на своего рода сетку, состоящую из нитей, сделанных из человеческих волос, натянутых на деревянную рамку. Среди них: высокая износостойкость, долговечность, бесшовность, лучшая прочность на разрыв, эластичность, химическая стойкость к агрессивным средам, моющим средствам, исключительно высокая адгезионная прочность, антистатичность, широкая цветовая гамма. Дело в том, что когда стреляешь зажимом, разброс пуль увеличивается (из-за отдачи соответственно), и патроны летят вверх относительно прицела. Здоровье бывает только одно и восстановить его можно без лекарств, используя предлагаемый ниже метод оздоровления. Такой вид услуг позволяет в значительной мере обеспечить защиту от грязи помещения за счет уникальных характеристик покрытия. Где-то через неделю катания, было решено посетить термальные источники. Естественно, все, сказанное выше, гораздо в меньшей степени актуально для южных регионов, где в силу особенностей климата отопление включают на один месяц в году. Обойтись без химии для бассейнов тоже можно – пользуется популярностью ультрафиолетовая обработка бассейна. Для приведения в порядок вашего живота, вам придется работать над собой 15-20 минут в день и три раза в неделю. Мужчины более взрослые, состоявшиеся, любят демонстрировать окружающим свой статус. Вакансия открыта с 2030 года Работа направленная на более глубокого изучение деятельности человеческого мозга. Теперь главный из Десептикон стремится отомстить, а Старскрим и его войско уже приближаются к нашей планете. Расчет и подбор оборудования для окрасочной камеры. После стирки пуховика изделие, представленное в виде зимнего пуховика, будет нуждаться в улучшении наполнителя. Последним этапом в их развитии стало печать надписей на них. Добавить комментарий У вас нет полномочий комментировать. Для приема в дальней зоне или при большой длине кабеля, соединяющего антенну с телевизором, а также, если необходимо разветвить сигнал от антенны на несколько телевизоров, необходимо использовать активные (содержащие усилители телевизионного сигнала) антенны. Добавить комментарий У вас нет полномочий комментировать. В письмах человек может предъявить только продукт своего сознания. Как и когда мульчировать почву корой? Про то, у кого выкупить казуальную игру смотрите досконально в этом месте. На этих автомобилях разъезжали американские знаменитости и простые люди, они предшествовали розовому кадиллаку Пресли и кабриолету, в котором был убит Кеннеди. Совсем не случайно в честь этого человека и в Вене назван один из соборов Карлскирхен. В офисе с этим вопросом как правило не возникает проблем. Весьма приятно будет смотреться салатовый или бирюзовый тон. Но надо отметить, что производитель готов установить, по согласованию с заказчиком, на машины и другие модели двигателей. И тогда на смену оптимизму и надеждам на чудесные перемены приходят новые разочарования, которые погружают нас в волну самообвинения и отбивают всякую охоту делать новые шаги. Выступающие на семинарском занятии с докладами или рефератами должны качественно подготовиться. Добавить комментарий У вас нет полномочий комментировать. В этой статье мы рассмотрим ряд основных вопросов по благоустройству основных помещений в доме.
  ирбис ттр цена украина
  блок тен к котлу эйван вкирове
  б у резину 205 55 16 в рязани
  в омске полировальные пастыомск
  ростов мега магазин новогодних костюмы где

 6. Williamsig گفت:

  Международные платежные системы и банки уходят от прямых ответов на вопросы об объемах карточного мошенничества. По сути это ж как часть гардероба малыша, но с гигиенической функцией. Сплит-Система Сплит-система кондиционирования воздуха состоит из двух основных блоков: внешнего и внутреннего. Ринорея – это состояние, когда носовая полость заполнена значительным количеством слизистой жидкости. Для достижения успеха в любом деле важен профессионализм. Именно в это время повышается вероятность инфицирования внутренних половых органов. Но стоит Вам заняться сначала админом, как на Вас обрушится масса различной коммуникации и Вас многие будут пытаться выводить из себя, у Вас будет много разных дел, которые отнимут у Вас достаточно мощный заряд энергии и часто нервов. Если Вам все же не удастся стартовать двигатель в мороз, то Вы всегда сможете применитьпортативный источник питания для своего авто. Случилось это в 1916 году, и с тех пор в Америке и Европе возникло множество фирм, успешно занимающихся прокатом авто. В свою очередь, система канализации также обладает рядом возможностей, не всегда известных потребителю. Но и это ещё не всё! К сожалению не у всех есть возможность побывать в храмах и монастырях православной Руси или святого Иерусалима. Как Вы думаете почему большинство людей не могут изменить своё финансовое положение в лучшую сторону? Хочется верить, что это будет интересно, познавательно и полезно. Стоит заметить, что с внедрением интернет-технологий родилась абсолютно новая профессия – веб-дизайнер. Откуда приходит энергия Рэйки и как действует? Несмотря на то, что желудок человека способен переварить многое, он всё же имеет свой предел возможностей. Постоянное применение формы возможно только при регулярном её просушивании, причём, этот процесс должен проходить без использования нагревательных приборов, естественным путём. Подобная система не только подсчитывает импульсы и переводит их цифровой эквивалент, но и следит за правильностью работы газового счетчика, а также сигнализирует о не санкционированном вмешательстве в работу агрегата. Давай приведем пример – к примеру ты решил улучшить свою физическую форму – и пробежал 10 км за день(! Покупайте балетки точно по размеру вашей стопы, которые будут плотно “сидеть” на вашей ноге. А новый еще не успел провороваться, к тому же ему учредители доверяли, хорошо контролировали, и платили больше в 4 раза, чем предыдущему. В принципе, любой брокер позволяет прямо на сайте (обычно в своем кабинете) заказать вывод денег. Авторизуйтесь для получения доступа. Для славян эта победа имела большое значение, поскольку армия Мстислава Храброго состояла из его местных подданных, а в войске Ярослава служили викинги, профессиональные военные, которые считались непобедимым. Не исключено также, что древесина может коробиться и рассыхаться под действием перепадов температуры и воздействия влаги. Все из них заготовлена своя личная программа, которая внесёт в атмосферу праздника свою изюминку, характер, манящую нотку загадочности. Оно отлично помогает понять, на чем стоит сделать акцент в обучении: на грамматике или устной речи. Лукашенко, поэтому вы и объявлены диктатором на весь мир. Для такого рода работ подойдут сосуды практически любой формы, но их выбор будет зависеть от размеров изделий подлежащих репродуцированию.
  мини коляска для пупсика украина
  преобразователь 24 в 220 в в могилёве
  бензобак ваз 2110 киров
  мощный светодиод для лазера
  сони кдл 32р433в в днепропетровске

 7. Williamsig گفت:

  Как избавиться от артрита Существуют тысячи заболеваний и все они имеют общие функциональные признаки: нарушение биоэнергетического баланса и ослабление иммунной системы. Плоды каштана нужны для профилактики варикоза, душица и мелисса спасают от нарушений менструального цикла, зверобой и шалфей усиливают иммунитет, а пустырник и мята дополняют всю гамму полезных свойств, уменьшая климактерические проявления. Переживая опыт релаксации снова и снова, человек постепенно к нему приспосабливается. Установить снифер на компьтер и сканировать траффик жертвы. Добрыми божествами считались Аиойна, Турешмат, Окикуруми, боги солнца, луны, богиня огня Фудзи (Ундзи), Чуф-камуй (т. Они есть, просто изобретают велосипеды, либо ушли в исключительно личное. Читайте также в нашем каталоге: Базальтовая сетка-эффективный материал для армирования кладки Как снизить себестоимость строительства,получить прочный,долговечный и удобный армировочный материал Как правильно выбрать Шарниры или Петли для ворот На что необходимо обращать внимание при покупке шарниров, как правильно выбрать шарниры (петли гаражные). Неокрепший лед может не выдержать тяжести человека и проломиться. У разных производителей они разные, но суть от этого не меняется. Но на данный момент самая многообразная кухня в мире именно русская. Ну и, конечно, в каждый приком надо подсыпать несколько горстей бойлов. Детский манеж трансформируется в кроватку Просто удивляешься, какие изменения претерпел детский манеж с момента изобретения. Информация о торговой площади, а именно по магазинам (форматы, количество, площадь, места размещения, даты их открытия и план открытия новых и тд. Что касается проверки недвижимого имущества на предмет соблюдения действующих законов по территориальному планированию и градостроительству, продавец должен предоставить соответсвующую документацию по просьбе покупателя. Следующие пары считаются неблагоприятными и несовместимы для семейной жизни: Кошка и крыса Слон и лев Лошадь и буйвол Собака и заяц Змея и монгуст Обезьяна и овца Корова и тигр Представьте, что Вы идёте домой, уставший после работы. Махи ногой назад из положения стоя на одном колене с упором на локти и предплечья Это упражнение, выполняемое прямой ногой, разрабатывает седалищно-подколенные мышцы и большую ягодичную мышцу. Конечно, глобальный мировой кризис 2008 года, последствия которого сказываются и сейчас, не мог не отразиться и на состоянии рынка аренды (коммерческого найма) жилья в г. Здесь следует рассмотреть 4 момента. Что же нам остается делать? Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман и их роли в фильме “Мастер” Роли актеров Хоакина Феникса и Филипа Сеймура Хоффмана в фильме “Мастер” Пола Томаса Андерсона. У каждого человека, как минимум раз в жизни появлялось стремление делать своему родному, близкому человеку эксклюзивные подарки. Отметим, что физиология медуз весьма примитивна. Во-вторых, широко распространено производство блистерной упаковки с загибом по краям (обычно трехсторонним). Если вы добрались до тонущего вплавь, надо максимально учитывать течение воды, ветер, расстояние до берега и т. Однажды он решил сделать пейзаж в духе Коро на продажу, но работа закончилась своей собственной импровизацией. Уместно подарить личный флаг, нашивку или шеврон со своим рисунком. Прекрасные и стильные подставки для цветов, каминные полки, вазоны из жидкого камня подчеркнут изысканность помещения. Приятно приходить домой и видеть милую радостную мордашку, которая сияет счастьем. Комментарии к статье Нет комментариев. Виды раскроя, распила фанеры Распил фанеры может осуществляться вдоль и поперек листа на заготовки нужных размеров.
  машину в харьковской области бу
  зарядку для айфона 3 в самаре
  палы витекс в казани
  иглопробивные маты ипп кв supersil суперсил ростов на дону
  часы fer2f004t в москве дешево

 8. Williamsig گفت:

  Вот основные моменты, которые необходимо отразить в договоре прежде чем сдать квартиру. Эта композиция легла на фильм очень хорошо. Остальные члены вахты, в том числе и автор этих строк, в темноте перешли по льду речку Харьков и скрылись в развалинах домов по ул. Что может быть прекраснее любимого занятия зимними вечерами. Зачастую на таких мероприятиях возникает самая непринужденная обстановка. Прохладная поверхность изготовленных из нержавеющей стали перил винтовой лестницы вызывает непреодолимое желание прикоснуться к ней, ощутить ее. Как мыть голову реже? Аргентинцы называют рогатый скот буффало. Не для кого не является секретом, что большинство событий свадьбы остаются иногда незамеченными, а также исчезают из памяти по истечению некоторого промежутка времени. Нежелательные явления, в том числе изменения зрения, обычно легко или умеренно выражены и проходят самостоятельно. Шампуни этой серии предназначены не только для домашнего применения, но и широко используются профессионалами в салонах. Издавна считалось, что затмения влекут за собой только самые страшные и негативные последствия: войны, разрухи, голод, болезни и смерть. Из кухни в ванную? Авторизуйтесь для получения доступа. Отношение к эффективности и прибыли, как к возможности исполнять закон любви к ближнему. Представленный ниже список поможет вам создать необходимый настрой на поиск работы своей мечты. Поэтому выбор обуви значительно ограничен. Основная тематика футажей – праздник. После этого появляется возможность возобновления взаимных интимных отношений. Необходимо помнить, что сегодня времена халатного отношения к технике прошли. Тенденция последних лет использования в интерьерах меха и шкур не осталась вне поля нашего зрения. Сейчас это вызывает улыбку. Эти наряды не кроились и не шились, они драпировались из прямоугольного лоскута ткани. Сходить с девушкой на свидание, посидеть с ней в кафе? Какую садовую мебель лучше приобретать? К сожалению, многие пары вообще не обсуждают свои половые отношения. Дорогостоящие путешествия стали меньше быть востребованными в сущности, и все же реально многие страны существуют за средства приезжающих. При низкой влажности воздуха в период цветения, цветки плохо опыляются, и часть завязей опадает. Уважаемый читатель этих строк, сделайте небольшой тест – скажите: Что для вас означает красный свет светофора? В статье описывается понятная инструкция по применению холодного асфальта.
  в туле все для детской площадки
  сборная модель вертолёта ми 8мт в москве
  альфу на 110 кубов бу в казахстане
  решетку радиатора 63 20 067
  диагностические компютери сколько стоит по цене

 9. Williamsig گفت:

  Оно притягивает открытую дверь, благодаря чему электромагнитные замки выполняют свою функцию. После такой обработки поверхность выглядит как туф или песчаник. Различают книжно-журнальную и газетную верстку в соответствии с видом издания. Каждый день мы попадаем в ситуации, когда на нас пытаются влиять. Лампе при низких температурах сложно разгореться и выйти на рабочий режим. Это техно с небольшим количеством различных шумов. Итак, общая схема очистки лимфы выглядит следующим образом… Практикуйте английский каждый день и будьте уверенным. Он участвововал с составе американской сборной в в Олимпийских играх в Сиднее (2000г), хотя пришел там всего лишь пятым. К числу важнейших факторов почвообразования относится рельеф, т. Одежда-это наше лицо, так не станем забывать об этом! Ринорея – это состояние, когда носовая полость заполнена значительным количеством слизистой жидкости. Ведь, возможно, у других авторов песен, композиторов и поэтов всё происходит по-другому. Значки некоторых из них отображаются в правом нижнем углу экрана на панели задач. Пенсионеры и школьники обсуждают данную тему. Это то, что говорят сами жители. Авторизуйтесь для получения доступа. Как правило, они находятся внутри холодильной камеры. Авторизуйтесь для получения доступа. К недостатку этого способа можно отнести его дороговизну, т. Вариантов много, а итог один: клавиши работать перестают. Регулярны ли ваши месячные периоды? Если объем продаж упал, то наценка компенсирует потери. Для этого необходимо в определенном направлении перестроить процесс обучения, методику занятий так, чтобы широко вовлекать учащихся в самостоятельную познавательную деятельность по усвоению новых знаний и применению их на практике. Позвольте поделиться своими знаниями и с Вами Какой должен быть пеленальный столик (Мой родительский опыт) Пеленальный столик. По статистике, большинство сотрудников не видят особого смысла в утренней планерке, а примерно половина утверждает, что после утренней планерки совсем не хочется работать. Комментарии к статье Нет комментариев. Поневоле вспомнишь слова Альберта Эйнштейна: “Если бы пчелы исчезли, то человеку осталось бы жить только 4 года”. Музыка – и это седьмое место. Как показывает практика, зачастую они дают результаты, значительно (иногда в полтора раза) превышающие реальное потребление.
  обеденную группу 3045 беленый дуб
  можно ler2420 весы с комплектом гирь для начальной школы екатеринбург
  можно оборудование для мыльных пузырей в санкт петербурге
  муранивский тренажер в спб
  термопару для газовой горелки арбат 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X امتیاز بدهید
لطفا امتیاز بدهید

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما