تعریف وکالت – وکیل در قانون

وکیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

 انواع وکالت

الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

مورد وكالت:

امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

تعهدات وكيل:

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

وکالت بلاعزل:  وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

طرق انقضای وكالت: با عزل موكل ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل.

طرق منفسخ شدن وكالت: با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد.

وكالت در دادگاهها:

با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردی كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستری در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات ، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.

www.online-vakil.ir

وکالتنامه بانکی چیست

مطلب مشابه

1 دیدگاه

 1. Williamsig گفت:

  Доставка осуществляется курьером или почтой. При правильном ведении хозяйственной деятельности возможно еще и получать прибыль для себя и своего юридического лица. Соотношение белков, жиров, углеводов – 1:1:4. Если это вас не пугает. Не стесняйтесь спросить удостоверение В Новосибирске действует 17 коллекторских агентств, не считая служб безопасности банков, которые также занимаются сбором долгов. Орехи, грецкий орех Также жизненно необходимый белок можно получить не только из мяса, но и орехов и семечек. Ручки на розетке приобрели большую популярность, благодаря своему эстетическому внешнему виду, разнообразию моделей и цветов. Как бы то ни было, кроме кредиторов, у вас имеются люди, которым нужно знать, что вы в безопасности и, что вы не пустились в бега. И, конечно же, в том, как пройдут трудовые летние месяцы Ваших друзей, очень важную роль играет настрой. Дорогие подарки дарят только членам семьи и людям самым близким. Это решение весьма затратное, а потому требует финансирования со стороны властей. Высочайшее качество дорогих натуральных материалов и безупречность классических форм — гарантия уверенности и стабильности компании. Есть в парке система прудов. Профессиональный грузчик – это специалист, талантливый спешно оценить самые качественный алгоритм действий при погрузочно-разгрузочных работах и обеспечить максимальную безопасность выполняемого объема работы. Некоторые из них вы даже можете найти сейчас у себя дома. В компании Промет не раз сталкивались с ситуацией: купил человек дешёвый, но супернавороченный с виду сейф китайского производства, положил в него крупную сумму, а затем сокрушается: при первой же попытке ограбления сейф был вскрыт, как орех. Причины утечки масла В данной статье расскажем о часто встречающихся причинах потери моторного масла. Ведь жанр сказки близок и дорог не только среди детей, их родителей, но и является любимым жанром в среде многих взрослых читателей. Примерно такой же процент среднедоходной группы готовы заплатить за транспортное средство на 100 тыс. В процессе обработки лазерным лучом поверхность шейки матки становится белесоватой, покрывается топкой пленкой коагулированных тканей. Компании, которые предлагают такую услугу, как создание сайтов, в новогодние праздники предоставляют различные акции и услуги. Комментарии к статье Нет комментариев. Со временем платформа покрывается ржавчиной, но это редко приводит к поломке весов. Наиболее популярной, и, как показала практика, удобной, является структура сайта по типу блога. Хорошей альтернативой может послужить сатин – красивое, прочное и приятное на ощупь постельное белье. Я хочу сказать, что существующая в настоящие время система маркетинга то, что большинством принимается как незыблемая данность не была такой в прошлом и не останется таковой в будущем. Купить или продать магазин, аптеку, салон красоты, автосервис, шиномонтаж, кафе, ресторан, прачечную, парикмахерскую…. Прошу вас обратить внимание! А перевозка на необорудованной ограждениями тележке вполне возможно приведёт к падению коробки на пол. При наличии в сплаве легирующих Добавок состав пленки может меняться и приобретать более сложный состав, включая оксиды этих добавок.
  часы буран через интернет магазин
  cвершининаепотявина советы онкологов издательство невский проспект2004 украина
  запчасти на мопед кануни
  ручку на противопожарную дверь в бря
  крымский вермут в воронеже

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X امتیاز بدهید
لطفا امتیاز بدهید

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما