Recent Posts

مجازات انواع لواط

Penalties for sodomy 1

مجازات انواع لواط مجازات انواع لواط لواط : به عمل هم بستری مرد با مرد برای ارضای غریزه جنسی گفته می شود. گناه لواط لواط جزء گناهان کبیره می باشد. برخلتف فطرت آدمی است و موجب کاهش نسل است از زنا زشت تر و حد آن از زنا شدیدتر و …

بیشتر بخوانید »

قانون چند همسری در ایران

قانون چند همسری در ایران قانون چند همسری در ایران 1-از نظر استاد شهید مطهری در نظام حقوق زن در اسلام بیان کردند که قانون تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول توصیه نمی شود!! 2- قانون چند همسری و تعدد زوجات در قران صریح می باشد …

بیشتر بخوانید »

مجازات ورود غیر مجاز به منزل اشخاص

Entering home 1

مجازات ورود غیر مجاز به منزل اشخاص مجازات ورود غیر مجاز به منزل اشخاص طبق ماده 694 قانون : هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی …

بیشتر بخوانید »