خانه / دسته‌بندی نشده / قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

وکالت پرونده های حقوقی و کیفری همراه با مشاوره رایگان تلفنی.

شماره تماس با وکیل : 09156948002

انتظامی

وکیل آنلاین در مشهد

بهترین وکیل در مشهد

مشاوره حقوقی و کیفری در مشهد

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۳۲۴۹۹/۳۶۸۴۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ـ مصوب ۱۳۸۲ـ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی

تقدیم گردیده بود،

با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ و

تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۲۲۵۰ ۲۵/۴/۱۳۹۰
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ که در جلسه علنی روز چهارشنبه

مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب

و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و

طی نامه شماره ۲۴۷۲۸/۲۹۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،

به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ

ماده۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۵) مکرر به قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ الحاق می‌گردد:

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۱۵ مکرر ـ کارکنان خریدخدمت، به کسانی اطلاق می‌شود

که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند.

خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به

موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود

و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ماده۲ـ بند «ب» ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها»

ماده۳ـ در تبصره (۳) ماده (۳۸) پس از عبارات «استوار یکمی»

و «سروانی» حرف «و» به حرف «به» اصلاح می‌شود.

ماده۴ـ در ماده (۴۰) عبارت «پیمانی و» حذف می‌شود.

ماده۵ ـ در ماده (۴۱) بعد از عبارت «پایور انتظامی» عبارت «و پیمانی» اضافه می‌شود.
ماده۶ ـ در ماده (۴۵) عبارت «این دوره‌ها در بدو خدمت

و در مراکز آموزشی عمومی اجراء می‌گردد»، به عبارت «این دوره‌ها

در بدو خدمت حسب مورد در آموزشگاههای علمی ـ تخصصی

و دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی اجراء می‌شود.» اصلاح می‌گردد.

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۷ـ در ماده (۴۶) عبارت «مراکز آموزشی عمومی» به عبارت «آموزشگاههای علمی ـ تخصصی» اصلاح می‌شود.

ماده۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۷) واژه «کارکنانی» به عبارت

«کارمندان پیمانی» اصلاح می‌شود و تبصره یاد شده به عنوان تبصره

به ماده (۴۶) الحاق می‌گردد.

همچنین در ماده (۴۷) عبارت «تبصره (۲)» به عبارت «تبصره» اصلاح می‌شود.
ماده۹ـ در ماده (۵۱) عبارت «کارکنان شاغل» به عبارت

«کارکنان پایور شاغل» اصلاح می‌شود.
ماده۱۰ـ تبصره ماده (۶۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره ـ نیروی انتظامی می‌تواند هزینه‌های تحصیلی این کارکنان را

بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی تهیه می‌شود و پس از

تأیید وزارت کشور و با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه و به آنان پرداخت نماید.»

ماده۱۱ـ در بند «الف» ماده (۷۹) عبارت «چهار ماه» به عبارت «دو ماه» اصلاح می‌شود.
ماده۱۲ـ در بند «الف» ماده (۸۳) عبارت «چهار ماه» به عبارت

«دو ماه» اصلاح می‌شود.
ماده۱۳ـ در تبصره (۳) ماده (۸۴) عبارت «از رتبه حقوقی ناشی از

رده مهارت» به عبارت «از رتبه خدمتی ناشی از رده مهارت»

اصلاح می‌شود.

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۱۴ـ ماده (۸۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۸۹ ـ تأیید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی‌های سه‌گانه

موضوع ماده (۸۸) فقط برای مورد استعلامی ملاک عمل است

و در خصوص سایر مواردی که بر طبق آیین‌نامه‌های مربوطه نیاز به

ارزیابی است جداگانه اقدام می‌شود.

ماده۱۵ـ تبصره (۴) ماده (۹۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره۴ـ در صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه

یا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (۱۳۰) این قانون، شهید،

مفقودالأثر، اسیر، ازکارافتاده، معلول و یا فوت شوند درجه یا

رتبه موقت آنان به دائم تبدیل می‌گردد.»
ماده۱۶ـ بند «ج» ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج ـ مرخصی اضطراری ـ کارکنانی که مرخصی ذخیره و استحقاقی

سالانه ندارند لکن به اضطرار نیاز به مرخصی دارند می‌توانند

حداکثر به مدت پانزده روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده نمایند.»
ماده۱۷ـ در بند «د» ماده (۱۱۰) بعد از واژه «کارکنان» واژه

«پایور» اضافه می‌شود.
ماده۱۸ـ تبصره (۵) ماده (۱۱۰) حذف می‌شود.
ماده۱۹ـ در بند «الف» ماده (۱۱۲)، عبارت «هیأت موضوع ماده (۱۲۲)»

به عبارت «هیأت موضوع ماده (۱۲۱)» اصلاح می‌شود.
ماده۲۰ـ در ماده (۱۱۸) عبارت «با لحاظ مقررات این قانون» حذف می‌شود.
ماده۲۱ـ بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده (۱۱۹)

به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج ـ تشویق در دستور قسمتی
د ـ تشویق در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ تشویق در فرمان همگانی

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۲۲ـ بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده (۱۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج ـ توبیخ در دستور قسمتی
د ـ توبیخ در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ توبیخ در فرمان همگانی»
ماده۲۳ـ در تبصره (۸) ماده (۱۲۱) بعد از عبارت «درجه یا رتبه» عبارت «یا جایگاه» اضافه می‌شود.
ماده۲۴ـ در تبصره (۱۱) ماده (۱۲۱) کلمه «کارمندانی» به عبارت

«کارکنان پایور آزمایشی و پیمانی» اصلاح و بعد از عبارت

«خدمت آزمایشی» عبارت «یا اتمام قرارداد» اضافه می‌شود.
ماده۲۵ـ در بند «الف» ماده (۱۲۲) عبارت «در امور نیروی انتظامی

در صورت تعیین» به عبارت «یا نماینده ایشان در حد معاون» اصلاح می‌شود.
ماده۲۶ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲۴) حذف می‌شود.

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۲۷ـ ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۲۵ـ به شکایات کارکنان از رده‌های بالاتر در امور خدمتی

تا فرمانده انتظامی استان یا رؤسا و مسؤولین رده‌های همطراز

به ترتیب سلسله مراتب رسیدگی می‌شود.

در صورت اصرار شاکی به اعلام شکایت خود،

مراتب در هیأت موضوع ماده (۱۲۱) این قانون مطرح می‌شود.

رأی هیأت مذکور قابل تجدیدنظر در هیأت موضوع ماده (۱۲۲) است.»
ماده۲۸ـ در بند «ح» ماده (۱۲۶) بعد از عبارت «اتمام قرارداد»

عبارت «یا فسخ آن» اضافه می‌شود.
ماده۲۹ـ در ماده (۱۲۹) عبارت «بالای ده درصد (۱۰%)» حذف می‌شود.
ماده۳۰ـ ماده (۱۳۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده۱۳۰ـ کارکنان مشمول این قانون با داشتن سی سال خدمت

و یا شصت سال سن بازنشسته می‌شوند.»
تبصره۱ـ در مواقع استثنائی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و

پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل کارکنان،

در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده (۱۲۲) این قانون،

بازنشستگی به مدت محدود و حداکثر به مدت سه سال به تعویق می‌افتد.

این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیأت مذکور تمدید می‌شود.
تبصره۲ـ کارکنانی که دارای حداقل بیست و پنج سال خدمت باشند،

می‌توانند شخصاً تقاضای بازنشستگی نمایند.

قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی است

و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسؤولیتهای محوله نیست.

این مدت برای زنان بیست سال است.
تبصره۳ـ کارکنان شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص

شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنها پیش‌بینی شده است،

از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن

مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره۴ـ در صورتی که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه

یا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولین تبصره (۲) این ماده

با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۵ ـ تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده

مقامات مذکور در ماده (۸۷) این قانون است.
ماده۳۱ـ ماده (۱۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱۳۵ـ مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و

مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی

معادل یک سال و نیم محسوب می‌شود.

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

تبصره ـ امتیازات و رتبه‌بندی مناطق عملیاتی و ویژه طبق آیین‌نامه‌ای

که توسط نیروی انتظامی پیشنهاد و به تأیید ستادکل می‌رسد

تعیین می‌شود و آیین‌نامه مشاغل ویژه بنا به پیشنهاد وزارت کشور

و تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ماده۳۲ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (۱۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ نماینده رئیس بهداری نیروی انتظامی (پزشک)
ج ـ فرمانده یگان ذی‌ربط یا نماینده وی
د ـ مسؤول امور ایثارگران یا نماینده وی
هـ ـ نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
و ـ نماینده سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
ز ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
ح ـ نماینده بازرسی نیروی انتظامی
ط ـ نماینده امور قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی»

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۳۳ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ رئیس بهداری نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج ـ رئیس بازرسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ رئیس اداره قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی
هـ ـ معاون سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
و ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی»
ماده۳۴ـ در ماده (۱۵۷) عبارت «کارکنان پایور و پیمانی» به عبارت «کارکنان پایور» اصلاح می‌شود.

قوانین اصلاحی استخدام نیروی انتظامی

ماده۳۵ـ در تبصره (۲) ماده (۱۶۶) بعد از عبارت «مطالعاتی و تحقیقاتی»

عبارت «در امور آموزشی و تحقیقاتی» اضافه می‌شود.

ماده۳۶ـ به انتهای ماده (۱۶۸) عبارت «فوق‌العاده یادشده

مزایای مستمر تلقی می‌شود» اضافه می‌گردد.
ماده۳۷ـ در بند «الف» ماده (۱۹۲) واژه «جانشین» به واژه

«نماینده» اصلاح می‌شود.
ماده۳۸ـ بند «ج» ماده (۱۹۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج ـ رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا نماینده وی»
ماده۳۹ـ ماده (۲۰۱) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۲۰۱ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را

در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو

یا ازکارافتادگی آنان می‌گردد بیمه نماید.»
تبصره۱ـ چگونگی اجراء این ماده تابع مقررات بیمه‌های کارکنان نیروهای مسلح است.
تبصره۲ـ اعتبارات این ماده از محل صندوق بیمه مربوط تأمین می‌گردد.

ماده۴۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۲۰۱ مکرر ـ نیروی انتظامی موظف است

کارکنان خود را در قبال حوادثی که در ارتباط با انجام وظیفه سبب پرداخت دیه یا جبران خسارت می‌گردد بیمه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی با

هماهنگی ستادکل تهیه می‌شود و از طریق وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۴۱ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه آیین‌نامه‌ها،

دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مندرج در این قانون را به جز در مواردی

که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است

حداکثر ظرف شش ماه تهیه کند و در سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح برابر مفاد این قانون قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه

مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی

تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

جهت مشاوره حقوقی و کیفری رایگان روی لینک زیر کلیک نمایید

https://www.bia2vakil.ir/

 

www.online-vakil.ir

hsjonhl kdv hkjzhld

درباره‌ی وکیل مشهد

همچنین ببینید

به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی

به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی مصوب دی ماه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *