Recent Posts

خسارات تنبیهی در حقوق ایران

خسارت تنبیهی 1

خسارات تنبیهی در حقوق ایران ماهيت خسارت تنبيهي خسارت گاهی به صورت درمان است و بحث خسارت میزان و نحوه پرداخت آن می باشد. حسب مورد، حكم داروي التيام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در مقايسه حقوق انگلستان با معيارهاي حقوق نوشته، …

بیشتر بخوانید »

قانون دیه و قصاص زن

قانون دیه و قصاص زن ديه و قصاص زنان قانون قصاص از زمان پیش از اسلام در ملل وجود داشته است. حکم قصاص در دین یهود به اینگونه می باشد که وکتبنا عليهم فَيها ان النفس بالنفس.:بر آنان (در تورات) مقرّر کرديم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل …

بیشتر بخوانید »

به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی

به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی مصوب دی ماه ۱۳۷۳ ماده ۱ ـ مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرارمتهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش‌، تحقیق و کشف جرایم …

بیشتر بخوانید »